Zasięg terytorialny działania Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Obszar działania Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku obejmuje następujące powiaty:

1. braniewski
2. elbląski
3. kartuski
4. kościerski
5. kwidzyński
6. lęborski
7. malborski
8. nowodworski
9. gdański
10. pucki
11. starogardzki
12. tczewski
13. wejherowski
14. chojnicki

oraz miasta na prawach powiatu:

14. Gdańsk
15. Gdynia
15. Sopot
16. Elbląg.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 roku poz.1429 z późn. zm.).
Art. 2. ust. 2 Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: