Majątek i gospodarka finansowa

Dochodami izby aptekarskiej są:

– składki członkowskie;
– zapisy, darowizny, dotacje;
– wpływy z działalności gospodarczej;
– inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:
Art. 64 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 136 z 2008 roku poz.856 z późn. zm).

oraz

UCHWAŁA Nr 648 Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
z dnia 19 maja 2009r. zmienioną Uchwałą Nr 949 a dnia 17 marca 2015r.
w sprawie :

składki członkowskiej obowiązującej członków

Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej od dnia 1 maja 2015r.

Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. roku o izbach aptekarskich ( Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 856 ) oraz Uchwały Nr XVI Okręgowego Zjazdu Farmaceutów uchwala się, co następuje :

§ 1
1. 55,- – farmaceuta będący kierownikiem apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, apteki zakładowej lub hurtowni farmaceutycznej, także kierownik apteki będący rencistą lub emerytem,
2. 20,- – farmaceuta będący pracownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej, osoba wykonująca zawód farmaceuty w innych placówkach niż apteka lub hurtownia farmaceutyczna,
3. 10,- – farmaceuta nie będący rencistą lub emerytem i nie wykonujący czasowo zawodu lub farmaceuta wykonujący zawód farmaceuty poza granicami kraju, a pozostający członkiem Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
4. Farmaceuta przebywający na urlopie wychowawczym jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
5. Farmaceuta będący rencistą lub emerytem nie wykonujący zawodu jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.

§ 2
Farmaceuta, który zmienia swój status zawodowy, i przez to może zmienić się jego składka członkowska, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do biura Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w ciągu 30 dni.

§ 3
Wysokość płaconej składki nie jest zależna ani od rodzaju zatrudnienia, ani od czasu pracy, ani od wysokości wynagrodzenia. Osoba pracująca na różnych stanowiskach płaci składkę według wyższego zaszeregowania.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009r.

___________________________________________________________________________

Składkę należy wpłacać na rachunek bankowy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku – ING Bank Śląski 17 1050 1764 1000 0022 6767 8650 lub w sekretariacie siedziby Izby.
___________________________________________________________________________

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: