Podstawa prawna działalności samorządu aptekarskiego

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Gdańsku swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm. ).

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: „Wydawnictwa drukowane” i „Wydawnictwa elektroniczne”.

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale „Proces legislacyjny”.

Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: