Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

PREZYDIUM GDAŃSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ:

Prezes mgr farm. Michał PIETRZYKOWSKI
Wiceprezes mgr farm. Ireneusz NESTEROWICZ
Sekretarz mgr farm. Bartosz PETRYKOWSKI
Skarbnik mgr farm. Janina MAŃKO
Członkowie:
dr n. farm. Joanna ERECIŃSKA
mgr farm. Anna KALICKA
mgr farm. Natalia SUSŁOWSKA

Uchwała Nr … z dnia07.12.2019r. Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

________________
Podstawa prawna:
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (teks jedn.: Dz.U. z 2019 roku poz.1419).

UCHWAŁA Nr 585
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 18 marca 2008r. sprawie uprawnieı„ Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429 z p§n. zm. ) uchwala co następuje:

§1

Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w następujących sprawach:
1) wydawanie opinii dotyczących wniosków na kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznych,
2) wydawanie opinii dotyczących wniosków na kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych,
3) wydawanie prawa wykonywania zawodu i decyzji w sprawie kierowania na przeszkolenia uzupełniające,
4) opiniowanie projektów uchwał samorządów terytorialnych dotyczących rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramów dyżurów,
5) wydawanie decyzji w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia farmaceutów pracujących w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

§2

Uchyla si§ UCHWAŁĘ NR 428 z dnia 2 grudnia 2003r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Prezes
Gdańskiej Okręgowej Rady

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: