Okręgowy zjazd aptekarzy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Lista Delegatów na XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy
Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

1. ANDREARCZYK-FROST Joanna
2. BAŃKA Maja Alicja
3. BATYRA Ewa Irena
4. BERNACKA Aneta
5. BERNACKI Krzysztof Przemysław
6. BIALIK-ZDANIUKIEWICZ Magdalena Anna
7. BICZ Marcin
8. BŁASZCZYK Rafał
9. BOBKOWSKI Paweł
10. BOGALECKA Agnieszka
11. BRZOSKOWSKA Katarzyna
12. BRZOSKOWSKA-PATERSKA Mirosława
13. CHOJNOWSKI Adrian
14. CHOROSIŃSKA Joanna
15. CHRZAN Paweł
16. CIESIELSKI Tomasz Grzegorz
17. CIEıšLICKA Ilona
18. CUDNIK Joanna
19. CYBULSKI Sebastian
20. CZYıš Iga Weronika
21. DENIS Andrzej
22. DĘBOWSKA Sylwia Kinga
23. DĘBSKA Jolanta Elżbieta
24. DOBRZYCKA-MAGULSKA Urszula
25. DUCHNOWSKA Dorota Barbara
26. DYBOWSKI Tadeusz Wiktor
27. EHLERT-MACKIEWICZ Anna Maria
28. ERECIŃSKA Joanna Maria
29. ESDEN-TEMPSKA Beata Anna
30. FIK Maciej
31. FLISIKOWSKA Kamila Martyna
32. FUSZARA Magdalena
33. GAJEWSKA Monika
34. GBURZYŃSKA Dorota
35. GEBERT Jacek Romuald
36. GEBERT Jacek
37. GIERACH Magdalena Natalia
38. GOLSZTAJN Łukasz
39. GÓRA-CHRZAN Agata
40. GRABOWSKA Marta Katarzyna
41. GRABOWSKI Karol
42. GROMOWSKA-SZULPIN Joanna
43. GRONO Lidia
44. HENNIG Hanna
45. JAKUBOWSKA Ilona
46. JANECKA Elżbieta
47. JANKOWSKA Marietta
48. JAREMICZ Zbigniew Jakub
49. JARONI-ZACHAROW Monika
50. JELENIEWSKA Karina Anna
51. JUNOWICZ Marta Aleksandra
52. KALETA Monika
53. KALICKA Anna
54. KALICKA Dorota
55. KALISZAN Wioletta
56. KAMIENIAK Martyna Judyta
57. KARENDYS Mirosława Irena
58. KOLATORSKI Mateusz Arkadiusz
59. KONEWKA Beata
60. KONKOL Krzysztof Andrzej
61. KOROPECKA Adriana
62. KOTECKA Justyna Kinga
63. KOWALCZYK Beata Teresa
64. KOWALSKI Piotr
65. KOZAK Anna
66. KRÓTKA Joanna Małgorzata
67. KRZEMIŃSKA Katarzyna
68. KUJAWSKA Justyna
69. KURPIAS Dorota
70. KWIATKOWSKA Dorota
71. KWIATKOWSKI Rafał
72. KWIECIŃSKA Agnieszka Anna
73. LAMPARSKA Monika Izabela
74. LANDSBERG Paulina
75. LASKOWSKA Joanna
76. LEWAŃCZYK Magdalena
77. MACKIEWICZ Michał
78. MAŃKO Janina
79. MAŃKOWSKA Magdalena Anna
80. MARCINKOWSKI Michał Maciej
81. MARKEWYCZ Katarzyna
82. MARKOWSKI Michał
83. MIĘKUS-PURWIN Natalia Anna
84. MIGAS Piotr
85. MISZEWSKA Jolanta
86. MITERA Katarzyna Agnieszka
87. MODZELEWSKI Łukasz Piotr
88. MORITZ-SZCZEPANIK Anna Maria
89. MULEWSKA Katarzyna Paulina
90. NESTEROWICZ Ireneusz
91. ORŁOWSKA-FORTUNA Anna Maria
92. PACER-STRACH Marta
93. PASTEWSKA Monika Anna
94. PAWŁOWSKI Wiktor Jacek
95. PĄCZEK Marta Elżbieta
96. PETRYKOWSKI Bartosz Rafał
97. PIASTOWSKI Marek Andrzej
98. PIERZYNOWSKA Gabriela Agata
99. PIETRZYKOWSKI Michał
100. PŁACZEK Marcin
101. PŁOCKI Piotr Patryk
102. POBŁOCKA-OLECH Loretta Monika
103. POŁCZYŃSKA Karolina
104. PURWIN Maciej
105. RAMOTOWSKA Monika
106. RAUPUK Justyna
107. RESNER Katarzyna Maria
108. RESZCZYŃSKA Anna
109. RĘCZKOWSKA Dominika Maria
110. RICHERT Anna
111. ROGULSKI Paweł
112. ROMASZKO Paweł
113. SABINIARZ Ryszard Piotr
114. SILUK Danuta Janina
115. SMENTOCH Aleksandra Ewelina
116. STAROSTKA Anna
117. SUCAJTYS-SZULC Elżbieta
118. SUSŁOWSKA Natalia
119. SZCZESNY Damian Andrzej
120. ıšWIETLIKOWSKI Radosław
121. TURZYŃSKA Anna Magdalena
122. WALASIK Agnieszka
123. WASILEWSKA Grażyna
124. WEJMAN Małgorzata
125. WOLNIEWICZ Stefan Przemysław
126. WOıšNIAK Olaf
127. ZARAZIŃSKA Magda Eleonora
128. ZAREMBA Anna Maria
129. ZARZYCKA Beata
130. ZAWADZKA Klaudia Laura
131. ZYZNOWSKA Iwona

UCHWAŁA – bez uchwały

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 roku poz.14129)
art. 25. 1. Najwyższą władzą Okręgowej izby aptekarskiej jest Okręgowy zjazd aptekarzy. W Okręgowym zjeıżdzie uczestniczą członkowie Okręgowych izb aptekarskich osobiście lub przez swoich Delegatów.

2. W Okręgowym zjeıżdzie sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.

3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących częśÄ‡ obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala Okręgowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: