Okręgowy zjazd aptekarzy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Lista Delegatów na XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy
Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:

Rejon 1 (Elbląg)

 1. Chomnicki Paweł

 2. Dudzik Monika

 3. Kociałkowska Gabriela

 4. Kociałkowski Paweł

 5. Królikowska Anna

 6. Sarnowska Katarzyna

 7. Skrabalak Marcin

 8. Witkowska-Nazim Joanna

 9. Zielińska-Krotowska Magdalena

 10. Zienkiewicz Alicja

Rejon 2 (Kościerzyna)

 1. Czapiewska Lucyna

 2. Kotecka Justyna Kinga

 3. Masłowska-Dorawa Katarzyna

 4. Gromowska-Szulpin Joanna

 5. Janecka Elżbieta

Rejon 3 (Gdańsk)

 1. Bastian Paulina

 2. Bączek Aneta

 3. Cała Kamil

 4. Czajka Beata

 5. Duchnowska Dorota

 6. Erecińska Joanna

 7. Fleming Joanna

 8. Fleming Ronald

 9. Fuszara Magdalena

 10. Gajewska Monika

 11. Grabowski Karol

 12. Grono Lidia

 13. Ignatjuk Marta

 14. Jakubowska Ilona

 15. Kalicka Anna

 16. Kalicka Dorota

 17. Kowalski Piotr

 18. Krzemińska Katarzyna

 19. Kubala Aleksandra

 20. Kujawska Justyna

 21. Kwiatkowski Rafał

 22. Kwiecińska Agnieszka

 23. Landsberg Paulina

 24. Ljajić Monika

 25. Machut Paulina

 26. Mańko Janina

 27. Marynkiewicz Anna

 28. Matsovich Maryna

 29. Miszewska Jagoda

 30. Mosiewicz Mariusz

 31. Mulewska Katarzyna

 32. Nesterowicz Ireneusz

 33. Nesterowicz Jolanta

 34. Pankowska Agata

 35. Pańko Dorota

 36. Piastowski Marek

 37. Pietrzykowski Michał

 38. Pogorzelska Małgorzata

 39. Pryczkowski Michał

 40. Ramotowska Monika

 41. Rietz Joanna

 42. Rogulski Paweł

 43. Rzewuska-Kułaga Katarzyna

 44. Sankowska Joanna

 45. Sędal Magdalen

 46. Sigurska Karolina

 47. Siluk Danuta

 48. Skirmunt Olgierd

 49. Sobski Sebastian

 50. Starostka Anna

 51. Szalina Marcin

 52. Szlachta Anna
 53. Tadaj Adam

 54. Trzciński Mateusz

 55. Walasik Agnieszka

 56. Wrzosek Natalia

 57. Zarazińska Magdalen

 58. Zielińska Ewa

 59. Zyznowska Iwona

Rejon 4 (Wejherowo)

 1. Ciesielski Tomasz Grzegorz

 2. Dampc Małgorzata

 3. Jaroni-Zacharow Monika

 4. Miszewska Jolanta a

 5. Nawrocki Radomir

 6. Pacer-Strach Marta

 7. Reducha Katarzyna

 8. Sikora Dorota

 9. Słowińska Beata

 10. Szymańska Agnieszka

 11. Tomaszczyk Magdalena

 12. Wittbrodt Maciej

 13. Wolniewicz Stefan

 14. Zarzycka Beata

Rejon 5 (Gdynia)

 1. Baj Izabela

 2. Bartosz Anna

 3. Bernacka Aneta

 4. Bernacki Krzysztof

 5. Cieślicka Ilona

UCHWAŁA – bez uchwały

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz.1850 z późn. zm.)
art. 25. 1. Najwyższą władzą Okręgowej izby aptekarskiej jest Okręgowy zjazd aptekarzy. W Okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie Okręgowych izb aptekarskich osobiście lub przez swoich Delegatów.

2. W Okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.

3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala Okręgowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: