Okręgowy Sąd Aptekarski Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Okręgowy Sąd Aptekarski:

  1. Maciej Fik,
  2. Magdalena Fuszara,
  3. Monika Gajewska,
  4. Ilona Jakubowska,
  5. Michał Marcinkowski – przewodniczący,
  6. Agata Dorota Pankowska,
  7. Marek Piastowski,
  8. Anna Starostka,
  9. Marcin Szalina,
  10. Magdalena Tomaszczyk.

Uchwała Nr 14 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm.).

Art. 32. Okręgowy Sąd aptekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków Okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje Sądownictwo polubowne;
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: