Okręgowy Sąd Aptekarski Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Okręgowy Sąd Aptekarski:

1. dr n. farm. Beata ESDEN-TEMPSKA
2. mgr farm. Magdalena FUSZARA
3. dr n. farm. Monika GAJEWSKA
4. mgr farm. Ilona JAKUBOWSKA
5. mgr farm. Dorota KALICKA
6. mgr farm. Michał MARCINKOWSKI – zastępca przewodniczącego
7. mgr farm. Marek PIASTOWSKI – przewodniczący
8. dr n. farm. Maciej PURWIN
9. mgr farm. Anna STAROSTKA

Uchwała Nr … z dnia 07.12.2019r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1419).

Art. 32. Okręgowy Sąd aptekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków Okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje Sądownictwo polubowne;
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: