Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej GOIA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Anna Maria EHLERT-MACKIEWICZ

Uchwała Nr 11 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej.

Zastępcy Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej:

1. mgr farm. Jolanta NESTEROWICZ
2. mgr farm. Karolin SIGURSKA

Uchwała Nr 13 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz.1850 z późn. zm.).

Art. 33. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Art. 45. Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed Sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: