Okręgowa Komisja Rewizyjna GOIA

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA GDAŃSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

  1. Gabriela Kociałkowska,
  2. Justyna Kujawska,
  3. Elżbieta Nadratowska,
  4. Paweł Rogulski – przewodniczący.

Uchwała Nr 15 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz.1850 z późn. zm).

Art. 31. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej radzie aptekarskiej.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: