Okręgowa Komisja Rewizyjna GOIA

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA GDAŃSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

1. dr n. farm. Natalia Anna MIĘKUS-PURWIN – przewodnicząca
2. mgr farm. Justyna KUJAWSKA
3. mgr farm. Gabriela PIERZYNOWSKA
4. mgr farm. Paweł ROGULSKI

Uchwała Nr … z dnia 07.12.2019r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1419).

Art. 31. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność‡ finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej radzie aptekarskiej.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: