Krajowy Zjazd Aptekarzy – delegaci Gdańskiej OIA

Delegaci na IX Krajowy Zjazd Farmaceutów:

 1. Izabela Baj,
 2. Anna Ehlert-Mackiewicz,
 3. Joanna Erecińska,
 4. Karol Grabowski,
 5. Anna Kalicka przy,
 6. Piotr Kowalski,
 7. Rafał Kwiatkowski,
 8. Agnieszka Kwiecińska,
 9. Justyna Kujawska,
 10. Michał Marcinkowski,
 11. Michał Markowski,
 12. Anna Marynkiewicz,
 13. Ireneusz Nesterowicz,
 14. Marta Pacer-Strach,
 15. Marek Piastowski,
 16. Michał Pietrzykowski,
 17. Marcin Skrabalak,
 18. Marcin Szalina,
 19. Radosław Świetlikowski,
 20.  Adam Tadaj,
 21. Maciej Wittbrot,
 22. Natalia Wrzosek,
 23. Ewa Zielińska.

Uchwała Nr 16 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Delegatów na IX Krajowy Zjazd Farmaceutów.

________________
Podstawa prawna:

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę Delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 Okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm.).

oraz

Uchwała z dnia 11 października 2023 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
Nr VIII/13/2023 w sprawie zatwierdzenia liczby Delegatów na IX Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: